במהלך מחזור הסלעים מתרחשים מעברים בין המערכות השונות הבונות את כדור הארץ - הגאוספרה , * ההידרוספרה , * האטמוספרה * והביוספרה . * למשל : גזים הפורצים מהרי געש ( מהגאוספרה ) נפלטים לאוויר ( לאטמוספרה ;( מים זורמים ( בהידרוספרה ) שוחקים ומסיעים חלקי סלעים ( בגאוספרה ;( שלדי בעלי חיים ( מהביוספרה ) שוקעים באוקיינוסים ( בהידרוספרה ) והופכים לסלעים ( בגאוספרה . (  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית