בעולם שאנו חיים בו קיימות תופעות מחזוריות רבות . גם עולם הסלעים מאופיין במחזוריות : בעקבות תהליכים שונים וממושכים ( געשיות , התכה , התמרה , הרמה , בליה , סחיפה , השקעה , ( כל סלע יכול להפוך לסלע אחר . מחזור של מיליוני שנים עד מאות-מיליוני שנים , שבמהלכו הסלעים נתונים לשינויים חוזרים ונשנים והופכים לסלעים אחרים , נקרא מחזור הסלעים בטבע . * במהלך מחזור הסלעים , סלעים מסוגים שונים שוקעים אל מעמקי כדור הארץ עם הלוח הטקטוני שהם מצויים עליו , מותמרים , ניתכים והופכים למגמה , ומופיעים שוב על פני כדור הארץ כסלעי יסוד . שם , על פני השטח , הסלעים השונים נתונים לתהליכי בליה ופירוק , ולתהליכים של סחיפה והסעה על ידי המים והרוח , ואז הם מושקעים כסלעי משקע במקום אחר ( על תהליכים אלה ראו - חלק שני , תהליכים חיצוניים . ( ושם , שוב - הם עשויים להשתנות , לשקוע למעמקי כדור הארץ , לעבור תהליך התמרה או התכה , וחוזר חלילה . עוד מבט : מעבדת שדה לזיהוי הסלעים מצויים סביבנו סוגי סלעים רבים , ולעתים נרצה לזהותם ולדעת מיהו מי ... זיהוי הסלע יכול לעזור לנו להבין את ההיסטוריה הגאולוגית של אזור . כך , למשל , זיהויו ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית