( 1 א . היעזרו באטלס וציינו באילו יבשות ובאילו מדינות מצויים רכסי ההרים הגדולים האלה : הרי האלפים , הרי ההימלאיה , הרי הרוקי ( הרי הסלעים , ( הרי האנדים . ב . מה משותף לכל רכסי ההרים האלה ? ( 2 א . אילו כוחות הפועלים על הסלע גורמים לקימוט ולהעתקה ? ב . הסבירו מדוע אותם הכוחות גורמים בחלק מהמקרים לקימוט , ובמקרים אחרים הם גורמים להעתקה . ( 3 א . סרטטו במחברת קימוט סימטרי וקימוט א-סימטרי . ב . שערו מהי הסיבה לכך שנוצרת בקמט א-סימטריה ? ( 4 איך נקרא התהליך שבו צורתן האופקית המקורית של שכבות הסלע משתנה , אך רצף השכבות נשמר : העתק ? קמט ? שרשרת איים ? גייזר ? ( 5 לפניכם תיאור של סלע בשני מצבים : - סלע קשה , שמופעלת עליו עוצמת כוח גדולה , ובמהירות . התהליך מתרחש בטמפרטורה נמוכה . - סלע קשה , שמופעלת עליו עוצמת כוח בינונית , באיטיות . התהליך מתרחש בטמפרטורה גבוהה . באיזה מצב הסלע יישבר ? ובאיזה מצב הוא יתקמט ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית