בתהליך ההעתקה מופעל כוח על שכבות הסלע , והתוצאה היא שמתרחשת תזוזה בין שני גושים של שכבות סלע - גוש אחד מועתק ממקומו וזז ביחס לגוש הסמוך לו , כך שרצף השכבות נקטע . לפיכך השבר נקרא גם " העתק . " הקו שלאורכו מתרחשת התזוזה נקרא " קו ההעתק , " והמישור שהתנועה מתרחשת עליו נקרא "מישור ההעתק . " מבחינים בשתי צורות של שברים : העתק אנכי * - העתק שבו גוש סלע אחד עולה או יורד ביחס לגוש סלע אחר . העתק אופקי * - העתק שבו מתרחשת תזוזה אופקית של שני גושי הסלע , הנעים בכיוונים מנוגדים . מבני העתקה רצף של כמה העתקים יוצר מבנה גאולוגי מורכב יותר , המכונה " מבנה העתקה . * " שלושת מבני ההעתקה הנפוצים הם : בקע ( גרבן - *( מבנה שבו גוש אחד יורד ביחס לגושים המצויים משני צדדיו . בקעת בית נטופה בגליל היא דוגמה למבנה כזה . גוש מורם ( הורסט - *( מבנה שבו הגוש המרכזי עולה ביחס לגושים המצויים משני צדדיו . הר תבור בגליל , והר מצדה במדבר יהודה , הם דוגמאות לכך . העתק מדרגות * - גושים שההעתקה המתרחשת ביניהם יוצרת מבנה מדורג , שבו גושי הסלע נטויים זה ביחס לזה בצורת מדרגות . דוגמה : מערכת ההעתקים במצוק היורד אל ים המלח ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית