בתהליך הקימוט מופעל לחץ על שכבות הסלע , והתוצאה היא שצורתן של השכבות משתנה אך הרצף שלהן נשמר . קיימות שתי צורות קימוט עיקריות : קמר * - קימוט ששני אגפיו ( צדדיו ) נוטים ממרכז הקמט כלפי מטה . קער * - קימוט ששני אגפיו נוטים ממרכז הקמט כלפי מעלה . בשתי צורות הקימוט מבחינים בחלוקה משנית : קמט סימטרי * - קמר או קער ששני אגפיו זהים ; קמט א-סימטרי * - קמר או קער שאגף אחד שלו תלול יותר מהאחר .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית