שלושה סוגי כוחות פועלים על הסלעים ומשנים את צורתם - מקמטים או שוברים ומעתיקים אותם ממקומם : לחץ * - כוח הלוחץ על שכבות הסלע משני הצדדים ( לחץ אופקי ) או ממעמקים כלפי מעלה ( לחץ אנכי . ( מתח * - כוח המותח את שכבות הסלע לשני הצדדים . גזירה * - כוח המופעל על שכבות הסלע במקביל לפני השטח שלהן , ושני גושי הסלע נעים זה ביחס לזה בכיוונים מנוגדים , במקביל למישור . הכוחות האלה גורמים לשינוי בצורתן המקורית של שכבות הסלע , אך מה קובע את סוג השינוי ? מתי הסלע מתקמט ? ומתי הוא נשבר ? השינוי תלוי בכמה גורמים , ובשילוב ביניהם : עוצמת הכוח - כשעוצמתו של הכוח הפועל על הסלע קטנה - נגרם קימוט , אך כשהעוצמה גוברת מתחיל תהליך של שבירה והעתקה . סוג הסלעים - סלעים רכים ( למשל , חרסית * וקירטון (* הם גמישים יחסית , וכשמופעל עליהם כוח הם מתקמטים . אם יופעל כוח באותה עוצמה על הסלעים הקשים , שאינם גמישים ( למשל , גיר * קשה , בזלת , ( הם יישברו וייעתקו ממקומם . הטמפרטורה של הסלע - הפעלת כוח על סלע שהטמפרטורה שלו גבוהה תגרום לקימוטו , מפני שבמצב זה הוא רך יותר וגמיש . הפעלתו של אותו כוח על סלעים שהטמפרטורה שלהם נמו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית