( 1 חפשו באמצעי התקשורת 3 דוגמאות להתפרצות של הר געש או לרעידת אדמה שאירעו לאחרונה . א . כתבו היכן הן התרחשו . ב . ציינו אם הן התרחשו באזורים המועדים לפעילות געשית או לרעידות אדמה . נמקו . ( היעזרו באטלס , ובמפה שבעמ' 159 בספר ( . ג . באילו אזורים בעולם אין כמעט רעידות אדמה והתפרצויות געשיות ? מהי , לדעתכם , הסיבה לכך ? ד . האם ישראל ושכנותיה מצויות באזור המועד לרעידות אדמה ולהתפרצויות געשיות ? ( 2 א . אילו גלים של רעידות אדמה הם המסוכנים ביותר ? מדוע ? ב . מאילו גלים של רעידות אדמה היה אפשר ללמוד על מבנהו הפנימי של כדור הארץ ? ( 3 הביאו 3 דוגמאות לאזורים צפופי-אוכלוסייה המועדים לרעידות אדמה . היעזרו במפה שבעמ' 159 בספר , ובמפות של צפיפות האוכלוסייה באטלס . ( 4 הנזקים שגורמות רעידות האדמה במדינות הפחות-מפותחות קשים יותר מן הנזקים שהן גורמות במדינות המפותחות . הסבירו מדוע . ( 5 התבוננו בסרטון ב והסבירו כיצד נוצרים גלי צונאמי , ובמה שונה הדרך שבה הם נוצרים מן הדרך שבה נוצרים גלי ים אחרים . ( 6 עיינו במפה שבעמ' . 156 א . ציינו אילו לוחות נפגשים באזורנו . ב . ציינו היכן קיים הריכוז הגדול ב...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית