רצף של כמה התפרצויות געשיות מעל לנקודה חמה יוצר אי חדש [ א . [ הלוח נע מן הנקודה החמה והלאה כשהוא נושא עמו את האי החדש שנוצר . הפעילות הגעשית באי ש"נדד" נפסקת , אבל מעל לנקודה החמה הולך ונוצר אי געשי חדש , וכך הלאה [ ב . [ כך נוצרת שורה של איים געשיים : האי המרוחק מן הנקודה החמה הוא העתיק שבהם , ואילו האי החדש שנוצר , המצוי מעל לנקודה החמה , הוא האי הצעיר [ ג . [  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית