בשנות ה20- של המאה העשרים צדו את עיניו של מטאורולוג וגאופיזיקאי גרמני בשם אלפרד וגנר כמה עובדות מעניינות ( עקבו במפה . 1 : ( וגנר שם לב לצורתו של החוף המערבי של יבשת אפריקה ולצורתו של החוף המזרחי של יבשת אמריקה הדרומית , וראה שאילו היה אפשר לקרב את שתי היבשות ולהתאים אותן זו לזו , כמו בפאזל , היה מתקבל רצף יבשתי אחד . . 2 בעלי חיים יבשתיים שחיו לפני שנים רבות ומתו , הפכו במהלך מיליוני שנים למאובנים * - עצמותיהם או קונכיותיהם התקשו כאבן והשתמרו בסלע . התברר כי מאובנים של סוג מסוים של בעלי חיים מצויים על פני יבשות שונות , שאוקיינוס גדול מפריד ביניהן . וגנר הסיק מכך כי בעבר היו היבשות האלה מחוברות , שאם לא כן - איך יכלו בעלי חיים אלה לעבור מיבשת ליבשת ? . 3 בהודו , בחלקן הדרומי של אפריקה ושל אמריקה הדרומית , וכן באוסטרליה ובאנטארקטיקה , מופיעים בסלעים בני מיליוני שנים סימנים מובהקים לקיומם של קרחונים . סימנים אלה כוללים שריטות שיצרו הקרחונים בסלעים , או סחף שהם השאירו אחריהם . חלק מן האזורים האלה מצויים כיום סמוך לקו המשווה . ומאחר שאזור קו המשווה הוא האזור החם ביותר בכדור הארץ ואין בו קר...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית