קרום כדור הארץ , המורכב מהיבשות ומקרקעיות האוקיינוסים , הוא דינאמי ומצוי בהשתנות מתמדת . במהלך ההיסטוריה הגאולוגית בת מאות-מיליוני השנים התרחשו בו תהפוכות ושינויים גדולים , שחלקם נמשכים גם כיום . כבר לפני יותר ממאה שנים העלו חוקרים את האפשרות שיש בקרום כדור הארץ תנועות המסבירות תופעות רבות . בשנות ה70- של המאה העשרים התפתחה תאוריה בשם " תנועת הלוחות , " שלפיה החלק החיצוני של כדור הארץ מורכב מלוחות ענק , הנעים זה ביחס לזה . בפרק זה נלמד על תאוריה זאת , הנחשבת לאחת המהפכות המדעיות הגדולות של המאה העשרים , נמנה את סוגי התנועות של הלוחות , ונכיר אזורים שבהם מתרחשות התנועות השונות .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית