חיינו מתרחשים על פני האדמה , אך הם מושפעים גם מן הנעשה בתוככי כדור הארץ . למשל , רעידות אדמה והתפרצויות הרי געש - מקורם בתהליכים המתרחשים מתחת לפני הקרקע . “ נציץ" פנימה , אל תוך כדור הארץ , נלמד על המבנה הפנימי שלו ועל הרכבו , ונבחן רמזים ועדויות העוזרים לנו ללמוד על כך .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית