אנחנו חיים על פני כדור הארץ , אבל רואים ( ולעתים אף מרגישים ) את תוצאותיהם של תהליכים המתרחשים במעמקיו . תהליכים אלה בונים את פני כדור הארץ ומשנים אותו . תחום הדעת העוסק בתולדות כדור הארץ , במבנהו , בהרכב חומריו ובכוחות המשפיעים על הנעשה בתוכו ועל פניו , נקרא גאולוגיה * ( מיוונית : גאו - אדמה , ארץ ; לוגוס - לימוד , תורה . ( בחלק זה של היחידה נתמקד בנושאים העיקריים מתחום הגאולוגיה : נכיר את מבנהו של כדור הארץ . נעקוב אחר תנועתם של הלוחות המרכיבים את פני כדור הארץ . נעמוד על טיבן של רעידות האדמה והתפרצויות הרי הגעש . נבין את תהליכי הקימוט והשבירה של הסלעים . נכיר סוגים שונים של סלעים ומשאבי טבע ..  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית