( 1 היכנסו לאתר "אוויר נקי" של המשרד להגנת הסביבה . בדקו את מפת ניטור האוויר ואת התחזית לאיכות האוויר ברחבי הארץ . א . ציינו את שמו של מקום שבו : זיהום האוויר נמוך ; זיהום האוויר בינוני ; זיהום האוויר גבוה . ב . חפשו באתר דרכים לצמצום זיהום האוויר . בחרו 3 דרכים שנראות לכם חשובות , והציגו אותן לפני הכיתה . ( 2 פעילות האדם בעידן המודרני גורמת לשינויים בהרכב האטמוספרה . א . תארו 3 תהליכי שינוי באטמוספרה , המתרחשים בגלל פעילות האדם . ב . מה הן הסכנות הנובעות מכל שינוי כזה לאדם , לצומח ולחי ? ג . מה ניתן לעשות כדי לצמצם את ממדי הנזק בכל אחד מן התהליכים ? ( 3 מה הוא ה"חור" באוזון ? כיצד הוא נוצר ? ומה ניתן לעשות כדי להקטין את הנזק שהוא גורם ? ( 4 עקבו אחר ההנחיות באתר של המשרד להגנת הסביבה , ובדקו אם הגשם היורד בארצנו הוא חומצי . ( 5 עיינו בגרף שבעמ' : 133 א . מצאו בכמה חלקיקים למיליון עלה ריכוז הפחמן הדו-חמצני במהלך השנים , 1970-1960 ובכמה חלקיקים למיליון עלה ריכוזו במהלך השנים . 2010-2000 ב . מצאו בכמה עלתה הטמפרטורה בשני עשורים אלה . ג . הסבירו את הקשר בין קצב עליית הריכוז של הפחמן הדו-ח...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית