במהלך כמאה השנים האחרונות הצטברו נתונים רבים המעידים על התחממות גלובאלית , * התחממות כלל-עולמית . המשמעות העיקרית של תופעה זאת היא שהטמפרטורות על פני כדור הארץ , ובאטמוספרה המקיפה אותו , נמצאות במגמת עלייה . תוצאותיה של ההתחממות הגלובאלית ניכרות כבר בימינו , בכל רחבי העולם . הנה העדויות העיקריות לשינוי אקלימי זה - עדויות שנאספו במקומות שונים בעולם בעשורים האחרונים : הטמפרטורה הממוצעת של כדור הארץ עולה , בעיקר באזור הקוטב הצפוני הטמפרטורות על פני כדור הארץ , ובאטמוספרה המקיפה אותו , נמצאות במגמת עלייה . קצב העלייה של הטמפרטורות איטי , אמנם , אך התוצאות של הטמפרטורה העולה ניכרות כבר בימינו . לכאורה , העלייה בטמפרטורה הממוצעת של העולם היא זעירה : כ 0 . 7 ° c- בלבד במשך כ100- השנים שחלפו בין 1880 ל2010- ( ראו גרף . ( ואולם , יש לשים לב לשתי עובדות חשובות : . 1 באזורי הקטבים העלייה בטמפרטורה גדולה הרבה יותר , והיא נעה בין 1 ° c ל . 3 ° c- . 2 בעשרות השנים האחרונות הואץ תהליך ההתחממות , ובמשך 25 השנים שבין 1980 ל2010- עלתה הטמפרטורה הממוצעת של כדור הארץ ב 0 . 4 ° c- בערך . קרחונים מפשירים במ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית