בשנות ה70- של המאה העשרים נחקר הקשר בין כמויות גדולות של דגים מתים אשר צפו על פני המים באגמים של אמריקה הצפונית ומערב אירופה , לבין התמותה הגוברת של העצים ביערות שבאזורים האלה . החוקרים הגיעו למסקנה כי הסיבה לתמותת העצים נעוצה בחומרים רעילים המצויים במי הגשמים - תופעה המכונה " גשם חומצי . * " מה גורם להיווצרותו של הגשם החומצי ? לתנאי הסביבה באזור שבו מתפתחים העננים יש השפעה רבה על תהליכי ההיווצרות של הגשם . על כן , באזורים שקיים בהם זיהום אוויר כבד - החומרים המזהמים ( בעיקר תחמוצות חנקן וגופרית , ( הנפלטים לאוויר מארובותיהם של מפעלי התעשייה ומכלי הרכב , מתמוססים בטיפות המים . החומרים האלה משנים את הרכבם של טיפות המים וגבישי הקרח בענן , והופכים אותם לטיפות המכילות חומרים חומציים , פעילים ורעילים , היורדים אל פני הקרקע כגשם - גשם חומצי . הגשם החומצי גורם לנזקים כבדים . ביערות רבים העצים מתים בגלל הצטברות החומצה בקרקע ועל גבי העלים ; דגים וצפרדעים רבים נכחדים כאשר מי האגמים והנהרות מזדהמים ; ומבנים ופסלים המצויים באתרים שונים ברחבי העולם מתפוררים כאשר החומצות שבמי הגשם מאכלות את האבן שממנ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית