האוויר הוא משאב קיומי . ללא אוויר - האדם , הצומח והחי אינם יכולים לשרוד אפילו דקות ספורות . גם לאיכות האוויר יש חשיבות רבה , וזיהומו משפיע לרעה על הבריאות . תהליכים טבעיים כמו התפרצותו של הר געש או התרחשותה של סופת חול , גורמים לפליטתם של גזים , חול ואבק , הפוגעים באיכות האוויר . כיום , בעידן המודרני , רמת זיהום האוויר * גדלה - בעיקר בגלל פעילות האדם , במיוחד באזורים העירוניים . אחד המאפיינים הבולטים של החיים בערים המודרניות הוא העלייה במספר כלי הרכב הנעים בכבישים , ועלייה בפעילותם של מפעלי התעשייה ותחנות הכוח הממוקמים סמוך לערים . הגזים הרעילים ( כגון תחמוצות של חנקן * וגופרית , (* והחלקיקים המוצקים ( כגון פיח , * אבק או חלקיקי מתכות , ( הנוצרים בתהליכי הפקת האנרגיה בתחנות הכוח , במפעלי התעשייה ובמנועי המכוניות , נפלטים לאוויר ומזהמים אותו . פליטתם של חומרים אלה לאוויר , וזיהום האוויר , מזיקים לחיי האדם , ולעתים אף גורמים סכנה ממשית לחייו : החלקיקים המזהמים פוגעים בכלי הנשימה , גורמים לאלרגיות ולמחלות כרוניות ופוגעים במערכת החיסונית , בעיקר בקרב האוכלוסיות הפגיעות - תינוקות , ילדים קט...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית