ב200- השנים האחרונות גדלה אוכלוסיית העולם בממדים עצומים , וגם רמת החיים עלתה פי כמה וכמה . פעילות האדם התרחבה מאוד ותחומים רבים , ובהם התעשייה והתחבורה , התפתחו והשתכללו . עקב הפעילות האנושית הענפה גדלה כל העת כמות החומרים השונים - חלקיקים מוצקים וגזים - הנפלטים לאטמוספרה . אכן , הפיתוח הטכנולוגי גדול ומרשים , אך יש לו גם השפעה מזיקה על האדם ועל החי והצומח , בכל רחבי העולם : האוויר המזוהם שאנחנו נושמים פוגע בבריאותנו ; טיפות הגשם המזוהמות פוגעות בקרקע היבשות ובמימי האגמים ; חלק מהגזים הנפלטים לאטמוספרה מדלדלים את שכבת האוזון * המגינה עלינו מקרינה מסוכנת ; וישנם גזים המגבירים את תוצא החממה * וגורמים להתחממות האקלים בעולם . ומאחר שפעילותו של האדם היא הגורמת נזקים אלה לאטמוספרה - האדם הוא שיכול לפעול לצמצום הנזקים ולתיקונם . בפרק זה נסקור את התוצאות של פעילות האדם ואת האמצעים השונים לצמצום הפגיעה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית