האקלים הקוטבי משתרע מצפון ומדרום לקווי הרוחב 66 . 5 ° ( סביב חוגי הקוטב , בשני חצאיו של כדור הארץ , ( שם הקיץ הולך ומתקצר והחורף מתארך . האקלים הקוטבי מתאפיין בטמפרטורות נמוכות במשך כל השנה , ובמיעוט משקעים . מעט המשקעים היורדים באזור אקלים זה הם שלגים ההופכים לקרחוני-עד . הסיבה למיעוט המשקעים נעוצה בהתרוממות האוויר באזור קו הרוחב , 60 ° ובתנועתו לכיוון הקוטב . האוויר מתקרר ושוקע , נדחס בשל תנועת כדור הארץ ויוצר מעל לקוטב רמה ברומטרית - אזור של לחץ גבוה , המונע ירידת משקעים . בגלל תנועת הסיבוב של כדור הארץ , הרוחות הנושבות מהקטבים לכיוון קו המשווה מוסטות והופכות לרוחות מזרחיות . כך מתקבלת רצועה של רוחות מזרחיות קרות , הנושבות מן הקטבים לעבר אזורים של לחץ נמוך ( שקעים ברומטריים , ( המצויים בסביבות קווי הרוחב 60 ° בשני חצאי הכדור ( ראו מפת מערכת הרוחות העולמית , עמ' . ( 92 האקלים הקוטבי משתנה ככל שמתקרבים אל הקטבים . בשולי האזור הקוטבי שבחצי הכדור הצפוני , בצפון קנדה ובצפון סיביר , מצוי אזור שהאקלים השורר בו קר פחות והוא נקרא " טונדרה . " באזורים האלה הקיץ קצר , אמנם , ובכל זאת קיימת בהם...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית