מקור המילה " אקלים" הוא במילה היוונית קלימה , שפירושה " זווית . " ואכן , לזווית הפגיעה של קרינת השמש בפני הקרקע יש חשיבות גדולה ביותר ביצירת סוגי האקלים השונים ברחבי העולם . שני גורמים עולמיים משפיעים על תפרוסת סוגי האקלים על פני כדור הארץ : . 1 הבדלים בכמות הקרינה המגיעה לאזורים השונים על פני כדור הארץ : בגלל צורתו הכדורית של כדור הארץ , אל האזורים השונים שלו מגיעה כמות קרינה שונה במהלך השנה . כמות הקרינה הגדולה ביותר מגיעה אל אזור קו המשווה , והיא פוחתת בהדרגה ככל שעולים בקווי הרוחב לכיוון הקטבים . . 2 מערכות לחץ האוויר העולמיות : המבנה הקבוע של מערכות לחץ האוויר ( ראו עמ' , ( 90 יוצר את המאפיינים הייחודיים של אזורי האקלים השונים . לדוגמה , באזור קו המשווה ובאזורים הסמוכים לקו הרוחב 60 ° ( צפון ודרום ) - מצויים לאורך השנה שקעים ברומטריים המעודדים היווצרות משקעים ; ואילו בקו רוחב 30 ° ( צפון ודרום ) ובאזורי הקטבים - מצויות לאורך השנה רמות ברומטריות המונעות היווצרות משקעים . על פי השילוב בין שני הגורמים האלה אפשר לחלק את העולם ל6- אזורי אקלים עיקריים : האקלים המשווני ( טרופי , ( האקלים...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית