( 1 באילו אזורים ובאילו תנאים תימצא לחות גבוהה במיוחד באוויר ? ( 2 מה אנחנו רואים כאשר אנחנו נושפים מפינו אוויר ביום חורף קר ? מדוע ? ( 3 הוציאו פחית של משקה קר מן המקרר לחדר חם . מה מצטבר על גבי הפחית ? במה דומה תהליך זה לתהליכים המתרחשים בטבע בעת היווצרות העננים והטל ? ( 4 הגדירו את המושגים הבאים : לחות מוחלטת , לחות רוויה , לחות יחסית . ( 5 כשטמפרטורת האוויר היא , 18 ° c לחות הרוויה שלו היא 12 גר' אדי מים ל1- ק"ג אוויר . חשבו מהי הלחות היחסית כאשר הלחות המוחלטת שנמדדה היא : א . 6 גר / ' ק"ג ; ב . 9 גר / ' ק"ג ; ג . 12 גר / ' ק"ג . ( 6 מהו גרעין התעבות ? הסבירו ותנו דוגמאות ל3- גרעיני התעבות שכיחים באוויר . ( 7 א . מה הם שני המרכיבים החשובים בהיווצרות העננים ? ב . מהו התהליך המרכזי בהיווצרות העננים ? תארו 2 מקרים שבהם מתרחש תהליך זה . ( 8 א . מה ההבדל בין מצב יציב למצב לא יציב באטמוספרה ? ב . באיזה מ2- המצבים יש סיכוי להיווצרות עננים ולירידת משקעים ? הסבירו מדוע . ( 9 לעתים רואים בשעות הבוקר שכבה של אוויר מזוהם בצבע צהבהב , הרובץ מעל גוש דן . כתבו : א . באיזה מצב ובאילו תנאים מתרחש ז...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית