גורמים עולמיים המשפיעים על תפרוסת המשקעים כפי שהסברנו במהלך היחידה , הטמפרטורות ומערכות לחץ האוויר משתנים ברחבי כדור הארץ בהתאם לכמות הקרינה השונה המגיעה אל אזור קו המשווה ואל אזורי הקטבים . הטמפרטורות ומערכות לחץ האוויר משפיעות על כמותם ועל אופיים של המשקעים בכל מקום על פני כדור הארץ , וכך הן משפיעות על תפרוסת המשקעים בכל רחבי העולם : באזור קו המשווה , בגלל קרינת השמש הרבה וההתחממות הרצופה לאורך השנה , מתרחשת עלייה בלתי פוסקת של אוויר רווי באדי מים מן האוקיינוסים ומפני הארץ . משום כך קיימות באזורים אלה מערכות נרחבות של שקעים ברומטריים היוצרים עננות מפותחת ומשקעים רבים . באזור קו המשווה ובאזורים הסמוכים אליו יורדים גשמים במשך כל השנה , החל מ 2 , 000- מ"מ בשנה ועד ל 14 , 000- מ"מ בשנה . ( לשם השוואה - כמות המשקעים הממוצעת בישראל היא כ500- מ"מ בשנה , ויש לזכור כי היא נעה בין כ30- מ"מ בערבה ועד כ900- מ"מ באזור הר מירון בגליל . ( באזורים שמצפון ומדרום לאזור קו המשווה , בסביבות קו הרוחב , 30 ? מתרחשת ירידה של גושי אוויר ( שהתרוממו באזורי המשווה , ( ולכן קיימות באזורים אלה מערכות נרחבות של ר...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית