ראינו כי העננים מורכבים מטיפונות זעירות , מגבישי קרח ומאדי מים . בתחילת היווצרותו של הענן , הטיפונות והגבישים אינם נופלים ארצה - הם קטנים וקלים מדי , ולכן הרוחות העולות בתוך הענן מחזיקות אותם בריחוף באוויר . כאשר קיימים תנאים להמשך התפתחותו של הענן , הטיפונות וגבישי הקרח גדלים ומשקלם גדל אף הוא , עד שהם גוברים על זרמי האוויר העולים ומתחילים בנפילה מטה , אל פני הארץ , בצורות שונות . אלה הם המשקעים . המשקעים נחלקים לכמה סוגים , לפי דרך היווצרותם : גשם , שלג , ברד , טל וכפור . הגשם בעננים מתקיימות כל העת התנגשויות בין טיפונות הענן שנוצרו סביב גרעיני ההתעבות . הטיפונות מתנגשות זו בזו , ויש שההתנגשויות הן בין הטיפונות לבין גבישי הקרח הזעירים , או בינן לבין אדי המים . עקב ההתנגשויות - הטיפונות מתלכדות אלה עם אלה או עם גבישי הקרח , ומתווספים אליהן אדי מים . כל אלה גורמים לגידולן של הטיפונות - עד שהן כבדות מספיק כדי ליפול , בזכות כוח הכבידה , * כטיפות של גשם * אל האדמה . כדאי לדעת כי הנפח של טיפת הגשם גדול פי 1 מיליון מנפחה של טיפונת הענן הזעירה ! השלג אנשים רבים בישראל מצפים לשלג * הראשון בחר...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית