כבר במאה ה , 18- כאשר המטאורולוגיה * הייתה מדע חדש , נדרשה הסכמה על שמותיהם של עננים . ספנים , נווטים ומדענים צפו במזג האוויר ודיווחו על אודותיו אלה לאלה , והם נזקקו לתיאור אחיד של סוגי העננים השונים . בספרות של אותה תקופה , וברישומים ביומניהם של קברניטי האוניות , ניתן למצוא שמות מגוונים , כגון “ שערות זנב הסוס" או “ ערמת שעורים" - שמות אשר תיארו את העננים באמצעות דימויים מעולם החקלאות . אטלס העננים הראשון פורסם באנגליה על ידי לוק הווארד בראשית המאה ה , 19- והגדרותיו הבסיסיות נשארו בתוקפן עד ימינו . וכמו באטלס , כך גם בזמננו - מקובל למיין את סוגי העננים בעיקר לפי 3 גורמים : צורתם , הגובה שהם נמצאים בו , והאפשרות שירדו מהם משקעים . נפרט את צורות העננים ואת טיבם של העננים נושאי המשקעים . עננים בעלי צורות שונות צורתם של העננים מלמדת כיצד הם נוצרו ומה מתרחש בתוכם . אמנם צורתם של העננים משתנה כל העת , אבל אפשר להבחין ב3- קבוצות עיקריות של עננים על פי צורתם : ענני ערמה ( קומולוס - *( עננים בעלי צורה תפוחה , הנראים כערמה של עננים . ענני הערמה נוצרים בדרך כלל עקב התרוממות מהירה של אוויר , והם ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית