מערך לחצי האוויר - השקעים הברומטריים והרמות הברומטריות - מושפעים משני סוגים של גורמים : גורמים תרמיים וגורמים דינאמיים . נבדוק מה הם גורמים אלה ומה השפעתם . הגורם התרמי בין אזור קו המשווה לבין אזורי הקטבים קיים הבדל בגובה הטמפרטורות ( כלומר , הבדל בחום , הבדל תרמי . ( הבדל זה יוצר הבדל בין האזורים האלה גם בלחץ האוויר . לאזור קו המשווה מגיעה קרינת שמש בעוצמה גבוהה במשך כל השנה . קרינה זאת הופכת לקרינת חום , המחממת את האוויר הסמוך לפני הקרקע וגורמת לעלייתו של אוויר חם ולח . תנועת האוויר החם כלפי מעלה יוצרת אזורים נרחבים של לחץ אוויר נמוך ( שקע ברומטרי . ( לעומת זאת לאזורי הקטבים מגיעה קרינת שמש בעוצמה נמוכה , והאוויר קר מאוד כמעט במשך כל ימות השנה . האוויר הקר נותר סמוך לפני השטח ויוצר לחץ אוויר גבוה , המשתרע על פני אזורים נרחבים . הגורמים הדינאמיים המערכות בטבע שואפות לאיזון , ולפיכך היינו מצפים , שכדי להגיע לאיזון בלחצים ובטמפרטורות תיווצר זרימה ישירה של אוויר בין אזור קו המשווה לבין אזורי הקטבים . אך גורמים דינאמיים שונים , הקשורים למבנה הכדורי של כדור הארץ ולסיבובו סביב עצמו , יוצרים...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית