האוויר שבאטמוספרה נמצא בתנועה מתמדת - הוא נע ממקום למקום ללא הפסקה . תנועה זאת של האוויר נקראת " רוח . * " לעתים זוהי תנועה קלה ונעימה , ולעתים היא מתרחשת בעוצמה חזקה ואפילו הרסנית . תנועת האוויר נוצרת עקב הבדלים בלחץ האוויר הקיים באזורים סמוכים . בפרק זה נלמד מהו לחץ אוויר , מדוע נגרמים שינויים בלחץ האוויר , וכיצד משפיעים ההבדלים בלחץ האוויר בין אזורים סמוכים על מערכת הרוחות העולמית ועל הרוחות המקומיות .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית