( 1 עיינו במפות הטמפרטורות הממוצעות בעולם בחודשים יולי וינואר ( ראו עמ' . ( 80 היעזרו גם במפות העולם - המפה הפיזית והמפה המדינית באטלס . מצאו את מקומותיהן של העיר מוסקווה ( רוסיה ) והעיר חרטום ( סודאן . ( א . רשמו מהו קו הרוחב של כל אחת מן הערים האלה . ב . ציינו את הטמפרטורות הממוצעות השוררות בחודש יולי ובחודש ינואר באזורים שערים אלה שוכנות בהם . ג . חשבו את ההבדל בטמפרטורות בין שתי הערים . ד . הסבירו את הסיבות להבדלי הטמפרטורות ביניהן . ( 2 מצאו שני מקומות נוספים ( מלבד מוסקווה וחרטום , ( המדגימים הבדלי טמפרטורות שמקורם במיקום על קו רוחב שונה . ציינו את שמות המקומות , את קו הרוחב שהם שוכנים עליו , ואת הטמפרטורות הממוצעות השוררות בהם בחודשים יולי וינואר . ( 3 התבוננו באטלס ומצאו את העיר יקוצק בסיביר , רוסיה , ואת איי פראר שבין נורווגיה הדרומית לאיסלנד . ביקוצק הטמפרטורה הממוצעת ביולי היא 19 ? c ( מעל לאפס , ( ובינואר היא 43 . 5 ? c ( מתחת לאפס . ( באיי פראר הטמפרטורה הממוצעת ביולי היא , 10 . 6 ? c ובינואר היא . 3 . 2 ? c א . מצאו את קו הרוחב של כל אחד מהמקומות . ב . ציינו היכן הפרש הטמ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית