גובה הטמפרטורות בכל מקום בעולם מושפע מ2- גורמים כלל עולמיים - קרינת השמש , והנטייה של ציר כדור הארץ ביחס למישור המילקה . קרינת השמש ההפרשים בקרינת השמש המגיעה לאזורי המשווה מול קרינת השמש המגיעה לאזורי הקטבים היא הגורם בעל ההשפעה הגדולה ביותר על גובה הטמפרטורות באזורים שונים של כדור הארץ . סך כל הקרינה המגיעה אל אזורי המשווה בשנה אחת גדול מסך כל הקרינה הנפלטת מהם , וסך כל הקרינה המגיעה אל אזורי הקטבים בשנה אחת קטן מסך כל הקרינה הנפלטת מהם . משמעות הדבר היא שבמשך השנה קיים באזור המשווה עודף קרינה בעוד שבקטבים נוצר גירעון בקרינה . הגורם העיקרי להבדלים בין האזורים השונים ברחבי העולם בכמות קרינת השמש המגיעה אליהם , הוא צורתו הכדורית של כדור הארץ : בגלל צורת הכדור , באזור קו המשווה קרינת השמש פוגעת בפני הארץ בזווית גדולה במשך שעות ארוכות של היום , כל ימות השנה . לפיכך , אין הבדל גדול בין שעות היום ושעות הלילה במשך השנה , ואין הבדל גדול בין הקיץ והחורף . כשפונים מקו המשווה צפונה או דרומה לכיוון הקטבים , עוצמת הקרינה הולכת ופוחתת בהדרגה מפני שזווית הפגיעה של קרינת השמש בפני הארץ נעשית קטנה יו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית