הטמפרטורות הן אחד הגורמים המרכזיים הקובעים את תנאי האקלים ומזג האוויר בכל מקום ומקום על פני כדור הארץ . כשמעיינים במפות התפרוסת של הטמפרטורות בעולם ( ראו מפות , ( מגלים כי באזור קו המשווה ובקרבתו הטמפרטורות הממוצעות גבוהות , וכשמתקדמים מקו המשווה לכיוון הקטבים הטמפרטורות יורדות בהדרגה . באזורי הקטבים עצמם הטמפרטורות נמוכות ביותר . ההפרש בין הטמפרטורות הממוצעות בשני האזורים - אזור קו המשווה ואזורי הקטבים - הוא כ . 50 ° c- פריסה זאת של הטמפרטורות אינה " מסודרת" ברצועות רוחביות , אחידות ומקבילות , על פני האזור המשתרע מקו המשווה ועד לקטבים . מדוע ? הסיבה לכך היא שהטמפרטורות הממוצעות בכל אזור בעולם נקבעות על ידי גורמים שונים - עולמיים ומקומיים . בפרק זה נדון בגורמים העולמיים ובגורמים המקומיים המשפיעים על גובה הטמפרטורות במקומות שונים בעולם .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית