תהליך היצירה והפירוק של מ?לקולת א?ז?ן א. הקרינה פוגעת במולקולה של חמצן ומפצלת אותה ל‭2-‬ אטומים. ב. אחד מן האטומים פוגש מולקולת חמצן אחרת. ג. הוא מתלכד אתה ויוצר מולקולה בת 3 אטומים של חמצן - מולקולת אוזון. ד. האוזון נהרס בעת שקרינה על-סגולה פוגעת בו. ה. הקרינה מפרקת את מולקולת האוזון לאטום בודד ולמולקולת חמצן בת 2 אטומים. ו. אטום בודד מתלכד עם אטום בודד אחר ונוצרות מולקולות רגילות של חמצן, שכל אחת מהן בת 2 אטומים. וחוזר חלילה. הנוסחה הכימית של תהליך היצירה והפירוק של האוזון היא: ‭O2 + O O3‬

א . הקרינה פוגעת במולקולה של חמצן ומפצלת אותה ל2- אטומים . ב . אחד מן האטומים פוגש מולקולת חמצן אחרת . ג . הוא מתלכד אתה ויוצר מולקולה בת 3 אטומים של חמצן - מולקולת אוזון . ד . האוזון נהרס בעת שקרינה על-סגולה פוגעת בו . ה . הקרינה מפרקת את מולקולת האוזון לאטום בודד ולמולקולת חמצן בת 2 אטומים . ו . אטום בודד מתלכד עם אטום בודד אחר ונוצרות מולקולות רגילות של חמצן , שכל אחת מהן בת 2 אטומים . וחוזר חלילה . הנוסחה הכימית של תהליך היצירה והפירוק של האוזון היא : O 2 + O O 3  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית