לקרינת השמש ולאטמוספרה העוטפת את כדור הארץ יש תפקיד מרכזי בקיום החיים על פני כדור הארץ . מהי קרינת השמש ? מהי האטמוספרה , ומהו המבנה שלה ? ומה קורה כאשר קרינת השמש עוברת באטמוספרה ומגיעה אל פני כדור הארץ ? בכך נעסוק בפרק זה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית