( 1 מהו המושג המתואר בכל אחת מההגדרות האלה : א . המהירות הנחוצה לרכב חלל כדי להשתחרר מהכבידה של כדור הארץ . ב . מבנה המשייט במסלול הקפה קבוע סביב כדור הארץ לאורך זמן . ג . רכב חלל המשוגר למסלול של הקפת כדור הארץ . ד . מכשיר המשמש לצפייה בעצמים אשר בגלל ריחוקם הם קטנים מכדי שהעין תבחין בהם . ה . הלוויין הראשון בתולדות האדם . ו . סוכנות החלל האמריקנית . ( 2 התגלית המהפכנית המרכזית של האסטרונום הפולני קופרניקוס ושל עוד כמה מדענים , סיכנה את מעמדם ואת שלומם . אחד מהם אף שילם בחייו . עיינו ב במאמר " ארבעה שנסעו אל השמש העומדת , " וכתבו : מה הייתה התגלית ? מי התנגד לה , ומדוע ? ( 3 לפניכם רשימה של מכשירים ושיטות לחקר החלל : צפייה בעין בגרמי השמים , טלסקופ חלל , חלליות , מעבורות ותחנות מחקר מאוישות , חלליות מחקר לא מאוישות . סכמו בטבלה את היתרונות והחסרונות של כל אחד מהמכשירים והשיטות . ( 4 א . מדוע שולחים טלסקופים מעבר לאטמוספרה של כדור הארץ ? ב . בזכותם של טלסקופים משוכללים יש בידינו תמונות רבות של גלקסיות רחוקות , ואולם אין בידינו תמונה מלאה של גלקסיית שביל החלב . מדוע ? ( 5 התבוננו ב במצג...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית