במהלך השנים הצטברה סביב כדור הארץ פסולת חלל * - פסולת שמקורה בפעילות האדם בחלל , ובה לוויינים משומשים , חלקי טילים , שברי חלליות ועוד . עקב הכבידה של כדור הארץ , עצמים אלה אינם נעלמים ביקום האינסופי אלא הם נעים במהירות במסלולי הקפה סביב כדור הארץ - רובם בגובה " נמוך" ( עד למרחק של 2 , 000 ק"מ מכדור הארץ , ( ואחרים גבוה ( רחוק ) יותר . למעלה מחצי מיליון חתיכות אשפה כאלה הנעות בחלל , הן מטרד בטיחותי חמור , שכן התנגשות בינן לבין כלי רכב חלליים או אסטרונאוטים המבצעים פעילות מחוץ לרכב החלל , עלולה לגרום נזק כבד . הסיכון הכרוך בהתנגשות נובע ממהירות התנועה הגבוהה : פיסות האשפה נעות במהירות של 30-20 אלף קמ"ש ואף יותר , ומאחר שמהירותם של כלי הרכב החלליים דומה לכך - גם מפגש עם פיסת אשפה שגודלה אינו עולה על גודל אפון , עלול להיות קטלני . נזק נוסף שעלול להיגרם מפסולת החלל קשור לאפשרות שתגיע לאטמוספרה של כדור הארץ . אחד האירועים הבולטים ביצירת פסולת חלל אירע בשנת , 2009 כאשר שני לוויינים התנגשו ויצרו ענן עצום של שברי חלל , וכ 1 , 800- שברי חלל שגודלם עולה על 10 ס"מ . הגידול המתמשך בהיקף השיגורים לח...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית