משך ההקפה ומסלול ההקפה של כדור הארץ סביב השמש - חשיבותם רבה לחיים על פני כדור הארץ : הם הגורמים לקיומה של שנה הנחלקת לעונות בכוכב הלכת שלנו , והם הגורמים ליצירת סוגי אקלים שונים במקומות שונים בעולם . נבדוק כיצד מתרחשת תנועת הקפה זאת , וכיצד היא יוצרת את עונות השנה ואת אזורי האקלים . מסלול ההקפה ומשך ההקפה כדור הארץ , וכמוהו גם שאר כוכבי הלכת , מקיף את השמש על פני מישור דימיוני הנקרא " מישור המילקה * " ( ראו איור . ( הקפה אחת של כדור הארץ סביב השמש נמשכת 365 . 24 יממות , ולמשך זמן זה אנחנו קוראים "שנה . * " כדור הארץ מקיף את השמש בניגוד לכיוון השעון , במסלול שצורתו אליפסה . ציר הסיבוב של כדור הארץ אינו ניצב למישור המילקה אלא הוא נוטה בזווית של 23 . 5 ? ( ביחס לאנך דמיוני למישור המילקה . ( זווית הנטייה של כדור הארץ אל מישור המילקה נשארת קבועה במהלך ההקפה . תנועת כדור הארץ סביב השמש , וקרינת השמש במהלך תנועתו סביב השמש , כדור הארץ קולט ללא הרף קרינה מהשמש . ואולם הזווית שבה הקרינה פוגעת בכדור הארץ שונה ממקום למקום , והיא גם משתנה בכל מקום ומקום במהלך ההקפה . בגלל ההבדלים בזווית הפגיעה של ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית