השינויים בזווית הקרינה ובמרחק שקרני השמש עוברות באטמוספרה במהלך היום, והשפעתם על עוצמת הקרינה שימו לב לשטח המסומן באדום: בבוקר ולפנות ערב - הקרינה מתפזרת ומחממת שטח גדול מהשטח שאותה כמות קרינה מחממת בצהריים. כלומר, בבוקר ולפנות ערב כל יחידת שטח מקבלת כמות קרינה קטנה מזאת שיחידת שטח זהה מקבלת בשעת צהריים. שימו לב גם להבדל במרחק שקרני השמש עוברות באטמוספרה: לפנות ערב ובבוקר המרחק גדול יותר מהמרחק בצהריים, ולכן בשעות אלה חלק גדול יותר מן הקרינה נבלע בדרך ולא מגיע אל כדור הארץ

שימו לב לשטח המסומן באדום : בבוקר ולפנות ערב - הקרינה מתפזרת ומחממת שטח גדול מהשטח שאותה כמות קרינה מחממת בצהריים . כלומר , בבוקר ולפנות ערב כל יחידת שטח מקבלת כמות קרינה קטנה מזאת שיחידת שטח זהה מקבלת בשעת צהריים . שימו לב גם להבדל במרחק שקרני השמש עוברות באטמוספרה : לפנות ערב ובבוקר המרחק גדול יותר מהמרחק בצהריים , ולכן בשעות אלה חלק גדול יותר מן הקרינה נבלע בדרך ולא מגיע אל כדור הארץ  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית