מאחר שכדור הארץ והירח הם חלק ממערכת השמש , תנועתם דומה לתנועותיהם של שאר הגופים במערכת השמש : גם הם נעים כל העת סביב עצמם , וגם הם מקיפים את השמש . לשתי התנועות , המתרחשות בו-זמנית , ללא הפסק , יש חשיבות עצומה בחיינו על פני כדור הארץ , מאחר שהם אלה שיוצרים את היום והלילה , את הזריחות והשקיעות , את החודשים ואת עונות השנה . בפרק זה נבחן כל אחת מהתנועות של כדור הארץ ושל הירח - תנועת הסיבוב העצמי ותנועת ההקפה סביב השמש . תחילה נדון בכל תנועה בנפרד , ואחר כך בשתיהן יחד , במשולב . כן נבדוק אילו תופעות כל אחת מהתנועות יוצרת על פני כדור הארץ , ומה השפעתה על החיים בכוכב הלכת שלנו . גם התנ"ך נותן ביטוי לקשר בין תופעות הטבע - היום והלילה , הזריחות והשקיעות , החודשים ועונות השנה - לבין גרמי השמים : " ויאמר אלהים יהי מארת ברקיע השמים להבדיל בין היום ובין הלילה והיו לאתת ולמועדים ולימים ושנים " [ ... ] ( בראשית א , ( 14  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית