( 1 מה ההבדל בין כוכב לכוכב לכת ? ( 2 ערכו רשימה של כוכבי הלכת לפי מיקומם ביחס לשמש , ורשמו לצד כל אחד תכונה אחת המאפיינת אותו . ( 3 א . ערכו השוואה בין כוכבי הלכת הגזיים לכוכבי הלכת הסלעיים בטבלה כדוגמת הטבלה שלפניכם : ב . בחרו כוכב לכת אחד וסכמו את המידע עליו מתוך הטקסט ומתוך טבלת הנתונים של כוכבי הלכת - בתוך תבנית לייצוג מידע . ( 4 נניח שהייתם מקבלים שני ימי חופשה - שתי יממות שאורכן כאורך היממות שעל פני כוכב הלכת חמה ( מרקורי . ( לאחר כמה זמן הייתם חוזרים מהחופשה ? היעזרו בטבלת הנתונים של כוכבי הלכת ( עמ' ( 27-26 ( 5 איך הייתם מעדיפים לחגוג את יום ההולדת שלכם : על פי אורך השנה בכוכב הלכת נוגה , או על פי אורך השנה בכוכב הלכת שבתאי ? הסבירו מדוע . ( 6 א . מהו הגורם הקובע את אורך היממה בכל כוכבי הלכת ? ב . האם בכל כוכבי הלכת שנגיע אליהם יהיה חלק מהזמן יום וחלק מהזמן לילה ? הסבירו .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית