מערכת השמש מורכבת מהשמש , שהיא המרכיב המרכזי והדומיננטי במערכת הזאת , וממערכת של גרמי שמים - כוכבי לכת , * ירחים , * אסטרואידים * ושביטים * - הקשורים אליה באמצעות הכבידה . מאחר שהמסה של השמש מהווה כ 99 % - מהמסה הידועה של המערכת כולה , ומאחר שככל שהמסה של הגוף גדולה יותר כן הכבידה שלו חזקה יותר - הכבידה החזקה של השמש “ קושרת" אליה את כל הגופים במערכת . הכוכב שמש השמש היא מקור האור והחום המאפשרים את קיומם של בני האדם , בעלי החיים והצמחים על פני כדור הארץ , ולקרינת השמש יש תפקיד מרכזי בקביעת אזורי האקלים ובשינויי מזג אוויר ( ועל כך תלמדו ביחידה . ( 2 השמש היא כוכב , וכמו כוכבים אחרים - במהלך היווצרותה בערפילית מגז ומאבק , היא הלכה ונדחסה פנימה אל תוכה , הלכה והצטופפה . בשלב מסוים החלו להתרחש במרכזה תהליכים של היתו ? גרעיני * - תהליכים שבמהלכם הותכו אטומי מימן * ויצרו אטומי הליום * תוך שחרור אנרגיה . השמש החלה לפלוט מפניה קרינה ונעשתה כוכב בינוני בגודלו . במהלך יצירת השמש , שאריות האבק והגז שלא נדחסו אל תוכה נותרו כגושים הנעים סביבה , כל אחד במסלולו , ואלה התגבשו ל8- כוכבי הלכת שאנחנו מכי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית