( 1 צפו ב בסרטון העוסק במפץ הגדול . א . שאלו 3 שאלות שיש תשובה עליהן בסרטון , וענו עליהן . ב . שאלו 3 שאלות שמסקרנות אתכם בנושא הזה ואין עליהן תשובה בסרטון . ( 2 לפניכם כמה מושגים : כוכב , גלקסיה , ערפילית , צביר גלקסיות . התאימו לכל אחד מן המושגים האלה את ההגדרה המתאימה לו מתוך ההגדרות האלה : - קבוצה של גלקסיות קרובות , יחסית , זו לזו . - גוף שמימי , עשוי גזים לוהטים , הפולט אור ואנרגיה הנוצרים בתוכו . - ריכוז של מאות מיליארדי כוכבים , וכן ערפיליות וענני אבק וגז . - האזור בגלקסיה שבו נמצא החומר שממנו נוצרים כוכבים חדשים . היעזרו במילון המושגים שבסוף הספר . ( 3 סדרו את המושגים הבאים לפי הסדר הנכון , על פי היחס ביניהם ( כלומר , מה מכיל את מה : ( גלקסיית שביל החלב , היקום , כדור הארץ , מערכת השמש . ( 4 כתבו מה הקשר : א . בין המפץ הגדול לבין התרחקות הגלקסיות אלה מאלה . ב . בין גלקסיה לבין כוכב . ג . בין ערפילית לבין כוכב . ד . בין תהליך היתוך גרעיני לבין כוכב . ה . בין מערכת השמש לבין גלקסיית שביל החלב . ( 5 בחרו זוג של מושגים שיש ביניהם קשר ( שאינו מופיע בשאלה , ( 4 והסבירו את הקשר ביניה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית