( בתמונה : שני הכוכבים בחלק התחתון של הדובה הגדולה ) עוד כ5- פעמים - נגיע לכוכב קטן , הבולט יחסית לכוכבים החיוורים שסביבו . זהו כוכב הצפון . כוכב הצפון נמצא בקצה קבוצת כוכבים אחרת , המכונה “ הדובה הקטנה"  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית