מאז ימי קדם נהגו בני האדם לצפות בשמים ולזהות בהם קבוצות של כוכבים * שצורתן הזכירה להם עצמים מוכרים , למשל : העגלה הגדולה , 12 הצורות של המזלות , אוריון ( הצייד ) ועוד . חשוב לדעת כי למרות מה שנדמה לנו , כמעט בכל אחת מהקבוצות האלה הכוכבים רחוקים מאוד זה מזה והם אינם קשורים זה לזה . רק במבט מכדור הארץ הם נראים סמוכים , ואילו ניצבנו בנקודה אחרת בחלל , היינו רואים קבוצות כוכבים אחרות . קבוצות הכוכבים שונות גם מתרבות לתרבות , שכן בכל תרבות בני האדם חיברו כוכבים שונים לקבוצות , כיד הדמיון הטובה עליהם . קבוצות הכוכבים הרשמיות כיום הן אלה שקבעו היוונים הקדמונים , לפני כ 2 , 500- שנה . אליהן התווספו קבוצות אחרות , “ מודרניות , " שנקבעו רק במאות השנים האחרונות . סך הכול קיימות כיום 88 קבוצות כוכבים רשמיות . מאחר שמהלכם של הכוכבים בשמים במשך הלילה ובמשך העונות קבוע , זיהוין של קבוצות הכוכבים מסייע לניווט בשעות הלילה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית