מכאן , מן האדמה שאנו חיים עליה , כדור הארץ נראה לנו גדול , מוצק ורחב ידיים . ואולם אסטרונאוטים שחזרו ממשימותיהם בחלל * דיווחו כי את הרושם העז ביותר הותיר בהם הגילוי עד כמה קטן כוכב הלכת * שלנו - נקודה זעירה בלבד במרחבים העצומים של היקום . * בפרק זה נכיר את מרכיביו של היקום ואת האופן שבו הוא נוצר .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית