מבוא 5 ................................................................................. יחידה : 1 אסטרונומיה - מסע בחלל ובזמן 11 ....... לפני שמתחילים ... המסע אל החלל 12 ............................... פרק א : להביט רחוק - היקום ומרכיביו 14 .......... מבנה היקום וסדרי הגודל של מרכיביו 14 .......................... הגלקסיות 15 ......................................................................... גלקסיית שביל החלב 16 ....................................................... קבוצות כוכבים 17 ................................................................ המפץ הגדול 17 ..................................................................... פעילויות לחזרה ולסיכום 19 ............................................... פרק ב : מערכת השמש ומרכיביה 21 ...................... בתנועה מתמדת - הסיבוב העצמי ותנועת ההקפה 21 .................................... הגופים במערכת השמש 22 ................................................. מערכות שמש אחרות 31 .......................................................  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית