כדור הארץ סביבה אדם גאוגרפיה ופיתוח הסביבה לכיתה ח בילי סביר מאירה שגב איריס שילוני נכתב על פי תכנית הלימודים החדשה לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים ניהול הפרוייקט : בילי סביר פיתוח וכתיבה : בילי סביר , מאירה שגב , איריס שילוני השתתף בפיתוח ובכתיבה : עופר פריאל ייעוץ פדגוגי : אופירה גל , צביה פיין עריכה : נירית נחום עיצוב גרפי : ענת קמינצקי ירקוני , דלית סלע ששו איורים : רועי סברוב קרטוגרפיה : אורנה צפריר-ראובן , "סופר מיפוי , " אולגה קריוקוב  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית