ו . קרא פרק יט פסוקים י-טו . ה ^ זר במלין . . 2 בני לשךאל הקזכימו לברית ואמרו "-. בל אעזר ד 3 ר ד' נן 5 שה en re " . עבעזיו בני ישראל צריכים להתבונן למתן תוךה . איף ? העזר במלון וכתב בלשונף : ההוראות למשה . ולבני .... ישראל .. לף אל העם וקדעזתם - לף אל בני ישראל ו וכבסו שמלתם / 70 0 ' [ 1 & — והיו : T נכנים ליום השלישי I'J ) ' Pkr > 0 * ' !& - והגבלת T :-: את העם ( T > GX ) WM - . 3 ? תב לפי פעילות 2 י מה בני ישראל צריכים לעשות ? . 4 בפסוק יב ד' או מר למשה להזהיר את בני ישראל , Kbv ; יעשו - :- שני : ? ? : דברים : ? T " השקןרו ל 5 ם : — עלות - בהר T T ונגע ? לןצהו " . כתב : מה הם שני הדברים , שאסור היה לבני ישראל לעשות ? . K ב . למה ? T T כתב לפי פסוק יא : ( המלים ^ אחרי האתנחתא )  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית