העזר במל 1 ן . . 2 העתק /< ח . פסוק א לפי הטעמים : אחרי האתנחתא — שים פסיק והתחל עזורה חדעזה . אחרי סוף פסוק - שים נקרה . 3 . 3 תר את התשבץ לפי פרק יט פסוקים א-ב urinn ( 1 ) j השלישי באו בני ישךאל אל סיני . ( 2 ) הלכו , נסעו — בלשון התורה . ( 3 ) מול ההר — בלשון התורה . " ההר" 9 ) סיק ב ) . ( 4 ) החדש השלישי , לפי ן ציאת מצרים , הוא חךעז , לפי לוח השנה . " ) החך £ / ז הךאעזץ" — ני 9 ן ( . ( 5 ) בני ישראל באו למךבר סיני בחדש השלישי אחרי ... מ פתרון התשבץ — בעמוד . 10  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית