לאחר עזתגמר כל יחיךה — סמן V במקום המתאים . לסקרנים בלבד : . 1 כמה יחידות יש בחוברת זו י . . 2 קרא את הטור עזם היחיךה . הקף את שמו"ת הןחידות , שבהן תלמד על הברית . . 5 באיזו יחיךה תלמד על ע ^ זךת הךבר 1 תי סמן אותה ב ^ בע . אגנת ? כלים לנוזלים כמו ספל או קערה . ביחיד : אגן . אל תיראו אל - תפחדו . -1 1 ? בקןעזף היבל באשר ישמעו תקיעת שופר ארבה , ממשכת . ךאה יבל . בתחתית ההר ליד הדולק התחתון של ההר . גוי עם .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית