ספר שמות : פרק יט , פרק כד ctin פרק כ חוברת עבודה 1 התכנית ללימוד מקרא כגישה היחידנית ספר שמות הפרויקט להוראה יחידנית כתיבת התכנית : מתיה קם עיבוד לרמות [ $ j , | # ) . ברוריה מכמן ייעוץ מדעי : פרופ' אלעזר טויטו ייעוץ דידקטי : שמואל פוירשטיין ניהול הפרויקט : אסתר חכם חברי הוועדה המלווה : שמואל בורקש ( יו"ר , ( מנחם לאבל , ניסים אליקים , שושנה רוזן , יוסף בלישה , יעקב ויזל , מיכל חניאל , דוד שביט , רחל אדלר עריכה וניקוד : מירה ליפבסקי עיצוב : דורית שרפשטיין עימוד : רוחלה לוינשטיין סדר והגהות : רפי מוזס הפקה : בלהה שמיר עוזרת הפקה : מירב טלישבסקי-ול הבאה לדפוס : גדי נחמיאס  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית