חמש שמות בהגדה TT הנה קטעים מתוןל ההגדה , ובהם פסוקים מפרקים ב-ד . פסוקים אלו מפךשים את ההגךה . השלם את הפרטים החסרים . אפשר לעשות עבודה זו בקבוצה . pyyjj אל יי אלהי אבתינו יי וישמע ^ ת קלנו ויךא ^ ת עגינו ן ^ ת 1 / מלנ ^ ןאת לםצנו : ו נ ^ עק $ ל יי ז ^ ל"הי אבותינו . ? מה ש ^ מר : יי וי ^ מע ^ ת קלנו . כמה שנאמר : ויוציאנו י ; ממצרים 5 יד סזלןה ובזרע : נטויה T : ובמורא T T : גדל ובאתות : ובמפתים :: : ובאתות . זה המ ; $ ה . ? מה ש ? אמר :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית