קרא פרק ד פסוקים א-יז . העזר במלון . . 1 משה צריך ללכת לבני ישראל ולהגיד להם כל T מה — שאמר — T V לו !\ משה צריף להסביר לבני ישראל , שה' שלח אותו אליהם כדי להוציא אותם ממצרים . ! קרא r / את v תחלת ; ~ פסוק I T א וכתב : ; מה אמר משה לה ? ' . 2 קרא את סוף פסוק א ( מהמלה "כי ( " וענה : מדוע חשב משה , שבני ישראל לא יאמינו לו ? . 3 קרא פעילות 1 בעמוד . 47 שוחח עם ח בריף 1 למה לא יאמינו בני ישראל , שה' נראה אל משה ? האות הראשון - ויהי המטה ? נחש  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית