קרא פרק ג פסוקים טז-כב . העזר במלון . . 1 ? ןךא פסוקים טז-יז . גזר את הפסוקים מעמוד . 69 שים את הפסוקים לפי הסדר . בדק בחמש , אם סדךת נכון . ( פסוקים טז-יז ) הדבק את הפסוקים . . 2 העזר במלוץ והשלם : " פקד פקךתי אתכם , " זאת אומרת : . 3 בואו נשוה מה יגיד משה לזקני ישראל — ומה יגידו משה וזקני ישראל לפרעה ? משה יגיד לזקני ין ישראל : •? השלם 7 לפי פי 9 פרק ך 7 ן ג פסוקים טז-יז : " ה'  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית